De website van Stichting Oppe Bok;
organisator van het Bokkenrijdersfestival
in Klimmen


Suggesties voor onze website:
   info@oppebok.nl
Het is ein verhoal, dat het heden mit ’t verleden verbink.
Het is ein woar gebeurd verhoal, dat zich in ’t noajoar van 2010 aafgespeeld
heet.
Geer mot d’r good veur goan zitte, good laèze en veural neet noadinke.
De buurtvereniging Overhiek-Hiek, die heet jaoliks ein dropping, ‘s nachts es
ut duuster is.
In november 2010 woar ut wir zoa wiet.
De ganse buurtvereiniging leep ’s nachts op der Schaalsberg bie de kloes.
D’r Jo Rybakowski veurop.
Opins stop der Jo en zeet: „luuj ich heur ein stum.“
Nemes noam hem serieus en ekerein zag, “Jo loap durch.”
Meh d’r Jo, de heel vol, dat hè ein stum hoort en die stum die zag:
“Geer mot mit eine stek op eine dieke eik houwe.”
’t Gonda zien vrouw zag, “Jo schei oet mit deh flauwekul, want strak hub vier
eine hoap misere.”
Meh d’r Jo pakte zich eine stek en heef op ein eik.
Eine leegflits volgde en ei gans klein menneke sting veur d’r Jo.
“We zeet geer”, zag d’r Jo ?
“Ich bin van Klumme, allein kinste mich neet mieh.“
“Vier hubbe honderde joare gewoond op Kaardemich in ’t kalkswerk.
Vier hubbe doa gewirk, geschoeft en geleefd.
Meh opins woord ’t kalkswerk geslote, d’r woar veur os gei werk mieh.
Vier zint nuuj werk goan zeuke en zint oetgekomme bie de kapel van Craubeek.
Veer hubbe joarelank de kapel gepoetst en geboend. ‘S nachts es eederein
schleep.
Veer woonde achter de kapel onger der grond.
Opins woord d’r ein jeux de boules baan geboewd achter de kapel, veer wiste
neet wat ’t woar, meh vier hubbe mitgewirk, ‘s nachts es neemes ’t zoog.
Vier hubbe de stein geveeg en d’r zand gereekt, totdat de eupening koam.
Toen smeete ze oos ijzeren bel op d’r kop. ’t Woar neet om oet te houwte, veer
zeent motte vertrekke.
Veer zint via de voetbalvelder in de Schrub oetgekomme en doa verzoap veer
hoas in der buffer.
Veer zint via d’r Blauwberg, Walemerweg, Walem en d’r Deulkesberg noa de
kloes geloupe.
En hie woon en werke veer noe al twee joar.
Vier hubbe ’t hie good noa ooze zin , meh zint nog erg verbonge mit Klumme en
houwte alles good in de gaate.”
“Meh” zeet dr Jo : “we zeet dier dan ?”
“Geer heit ’t kinne weite, want, zeet ’t menneke, in 1973 hubbe veer aan d’r
Klummesje carnavalsoptocht mitgedoan.

Meh toen keek deer euver oos heen. Vier hubbe Klumme op de kaart gezat, veer
hubbe Klumme in de landelijke pers gebrach. Noe mos ze toch weite weh vier
zint.”
“Joa”, zeet d’r Jo: ” geer zeet de auvermennekes.”