De website van Stichting Oppe Bok;
organisator van het Bokkenrijdersfestival
in Klimmen


Suggesties voor onze website:
   info@oppebok.nl
26 juni 2011

Een Bokkenrijder geeft nooit op

Wij Bokkenrijders
Zijn niet voor één gat te vangen
En laten ons hoofd echt niet hangen
Wij Bokkenrijders
Zullen weer geheim vergaderen
En de gemeente inkaderen
Wij Bokkenrijders
Hebben lang genoeg gewacht
En gaan uit van eigen kracht
Wij Bokkenrijders
Zullen niet versagen
Het spel gaat op de wagen
Wij Bokkenrijders
Laten ons niet knechten
En zullen het bevechten
Klimmen is nog niet verloren
Let op de klokken in de toren
U zult ………….
Nog van de bokkenrijders horen.

De zwarte kapitein